SIAPA SEBENARNYA YANG AGEN YAHUDI ?

Bantahan Tuntas Terhadap Pengakuan Dusta Seorang AGEN MOSSAD

“Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak berkata kecuali DUSTA” [Terjemahan QS. Al-Kahfi : 5]

Orang-orang yang menebarkan isu dusta tentang adanya hubungan Dakwah Salafiyyah dengan zionis Yahudi (MOSSAD) melandaskan tuduhan mereka pada bukti-bukti dan cara pengambilan dalil yang keji, sekaligus konyol dan menggelikan. Dalam hal ini, 2 bentuk dagelan telah dipertontonkan secara vulgar tanpa malu :

Yang pertama; Adalah “Suara Hidayatullah”, sebuah media masa yang cukup kesohor di tanah air. Dalam pemberitaannya [edisi 01/XVI/Rabiul Awwal 1424 hal. 78-79 “Pengakuan AGEN MOSSAD”] telah memuat nukilan-nukilan sampah yang berisi fitnah bathil tentang adanya hubungan Dakwah Salafiyyah dengan Zionis Yahudi (MOSSAD). -na’udzubillah-

Yang kedua; seorang pentolan Jama’ah Tabligh bernama “Amir Sunni” -yang lebih pantas disebut “Amir Bid’i”- juga telah menebarkan isu serupa di sebuah situs internet [file-nya ada pada kami-red]. Amir Bid’i yang telah lama berkecimpung dalam dunia khuruj (ala Jama’atut Tabligh), mimpi dan bualan-bualan antik kaum shufi, telah berkata dalam tulisannya yang ditujukan kepada kami : ” ….YAHUDI senang dengan Gerakan kalian. Sebab banyak mulut sedikit amalan. Ada juga yang NATO -Non Action Talking Only- dan saya juga mendengar bahwa kalian… Wahai saudaraku yang Salafy….. adalah antek-antek Yahudi….”.

Inilah 2 bentuk dagelan yang kami maksudkan. Dan sejenak lagi Anda akan simak bagaimana kami menelanjangi pemeran-pemeran utama dalam aksi dagelan ini, sehingga kebenaran terungkap. Tidak lain hal ini kami lakukan untuk menutup pintu-pintu fitnah, berusaha semaksimal mungkin menetralisir keadaan sehingga bara fitnah ini tidak berkobar menjadi api yang membumbung diantara sesama Muslim, sekaligus sebagai nasihat bagi “Suara Hidayatullah” dan orang-orang yang ikut andil dalam menyebar fitnah ini.

Sebelum masuk pada inti bantahan; kami ingin merunut kronologi fitnah ini. Yang pertama; sang Agen menebarkan benih fitnah dan kedustaan.
Yang kedua; pengakuan sang Agen Yahudi dimuat oleh Suara Hidayatullah (tanpa mencari kebenaran). Yang ketiga; Jama’ah Tabligh, hizbiyyin [1] -fanatikus golongan- dll) menyambut gembira pemberitaan tersebut. Tiba-tiba mereka tergopoh-gopoh meng-copy, menyebarkannya, menempelnya di papan-papan kampus; bahkan seorang aktivis Jama’ah Tabligh (JT) dengan bangga mengirimkannya kepada kami.

“Dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang besar.” [QS. 24 : 11].

Maka jangan terkejut jika kami akan membagi-bagikan bantahan kepada mereka yang telah memberi sumbangsih bagi menyebarnya fitnah dusta yang sangat mengerikan ini.

Bagaimana dengan Jama’ah Tabligh ??

Dan buat saudara-sadara yang menisbatkan dirinya pada Jama’atut Tabligh, sesungguhnya kalianpun telah mengadopsi fitnah ini, yang kalian hembuskan sejak dahulu, ketika kalian menjadi dengki sebab banyak dari saudara-saudara kita mendapat hidayah untuk mengikuti sunnah Rasulullah dalam aqidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya. Tidak hanya terbatas pada sunnah makan, tidur, dan buang hajat saja !!. Kemudian kalian mendapat “secercah cahaya” (pemberitaan “Suara Hidayatullah”, yang sebenarnya tidak pantas dikatakan cahaya) ditengah kebingungan kalian mencari bukti.

Cukuplah penjelasan kami pada awal-awal pembahasan ini sebagai bantahannya; bahwa bukti kalian bukanlah bukti, hanya bualan, ; bahwa dalil kalian lebih rapuh dari rumah laba-laba, rapuh dari segala segi, kalau seandainya dalil itu selamat dari satu segi, maka dia tidak akan selamat dari banyak segi. Kalian hanyalah “burung beo” dari ucapan sang agen yang sama sekali tidak membawa bukti. Tidakkah kalian mendengar sabda Rasulullah:

“Hendaklah ada bukti bagi orang yang menuduh dan ada sumpah bagi yang mengingkari” (Hadits Hasan Riwayat Al-Baihaqi, Lihat kitab Arba’in Nawawiyyah Hadits No.33).

Lantas kenapa kalian tidak mengamalkannya ??, atau kalian menganggap ini adalah ilmu masail yang tidak perlu dipelajari !, atau kalian tidak faham ma’nanya ??, atau kalian pura-pura tidak tahu akan hadits ini ??, atau pura-pura tidak faham ma’nanya ??, karena kalian dengki kepada kami !!.

Mengapa kalian begitu benci kepada orang yang selalu menasehati kalian dengan ikhlas ??, membawakan dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shohih, membawa bukti dari kitab-kitab kalian, atau kalian sudah seperti orang-orang Syi’ah yang 99 % agamanya takiyah (bohong) seperti orang-orang munafiq ??.

Ada Apa Antara Jama’ah Tabligh dan Zionis Inggris di India ??

Kami telah membantah tuduhan Jama’ah Tabligh (Amir Bid’i cs) yang mengaitkan da’wah Salafiyyah dengan zionis internasional (AS, Yahudi dan Inggris). Kini saatnya kami ingin membalik keadaan melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan muncul setelah kita menilik berita temuan kami berikut ini :

Hifdzurrahman As-Sayuharwi, mantan anggota parlemen India menyatakan, “Dulu, penguasa Inggris di India membantu gerakan Jama’ah Tabligh di awal perkembangannya dengan harta Haji Rasyid Ahmad, kemudian memutus bantuannya.” (lih. Haqiqah Dakwah Ila Allah, hal. 66 dan Jama’ah Tabligh Fi Qarah Hindiyah, hal. 65. Menukil dari Mukalamah Ash-Shadriyin, hal. 4 Cet. Diyobant India).

Kami tidak akan bersikap zhalim dengan menelan bulat-bulat pemberitaan tersebut. Kami tidak akan mengatakan berita ini shahih, tidak pula dusta. Akan tetapi ini adalah sebuah fakta yang berkembang melalui sebuah buku yang dicetak di India (Diyobant), silahkan cek sendiri kebenarannya, kemudian jelaskanlah secara mendetail kepada ummat : “Ada hubungan apa gerangan antara Jama’ah Tabligh dengan Inggris di India…??”

Sebab tidak akan pernah sirna dari ingatan ummat bagaimana Inggris menjalin hubungan asmara dengan Yahudi dan AS dalam mengahancurkan negeri-negeri Islam.

Konsep Jihad menurut Jama’ah Tabligh, Sangat Menguntungkan Yahudi

Jama’ah Tabligh punya pemahaman yang aneh tentang jihad dalam Islam. Jama’ah Tabligh meniadakan konsep Jihad dalam artian perang mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam. Bagi mereka, yang dikatakan jihad adalah khuruj (berkelana pindah-pindah dari masjid ke masjid) selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan.

Konsep ini tentu saja membuat Yahudi dan musuh-musuh Islam bersorak-sorai dalam pesta kegembiraan. Betapa tidak; Islam hanya akan jadi boneka mainan AS dan Yahudi jika makna jihad hanya diartikan dengan melancong, ber-jaulah dan hanya berdiam diri masjid.

Seenak perutnya mereka menafsirkan firman Allah :

“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, memuji (Allah), as-Saaihun, yang ruku’, yang sujud.” (QS At Taubah; 112).

Menurut Jama’ah Tabligh, as-Saaihun (orang-orang yang mengembara) dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada orang-orang yang khuruj.

Ini adalah kejahilan terhadap Kitabullah. Sebab yang dimaksud dengan as-saaihuun (orang-orang yang mengembara), ialah orang-orang yang berjihad (perang) di jalan Allah. Ibnu katsir (Seorang Mufassir) berkata, “Ada bukti yang menguatkan, bahwa yang dimaksud dengan siyaahah di sini ialah jihad….bukan maksudnya siyaahah yang dipahami oleh sebagian orang yang beribadah hanya dengan melakukan siyaahah (pengembaraan) di muka bumi.” (Tafsir Ibnu Katsir : II/407).

Hal ini terungkap dari penuturan Nadhar M. Ishaq Shahab, penulis buku “Khuruj fi Sabilillah” [hal. 74, penerbit Pustaka Billah] ; dimana dia menganggap pemberangkatan pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah radhiallahu ‘anhu sebagai jama’ah khuruj -na’udzubillah-

Masih dalam buku yang sama, [hal. 22] penulis berkata : “Yang bermujahadah untuk mendapatkan kekuatan fisik adalah kaum ‘Ad” . Subhaanallah, betapa kejinya ungkapan ini; sebuah sindiran yang halus terhadap para Sahabat yang menjalankan perintah Allah dalam mempersiapkan kekuatan fisik dan material untuk menyambut seruan menuju Syahid (perang di jalan Allah) :

“Dan siapkanlah untuk mengahadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengatahuinya. ” [QS. 8 : 60].

Jama’ah Tabligh memalingkan makna hadits yang berbicara tentang keutamaan jihad (perang) kepada pengertian “khuruj ala Tabligh”; yaitu “tamasya da’wah” selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam buku “Khuruj fi Sabilillah” [hal. 56].

Demikianlah Jama’ah Tabligh dalam memahami jihad, sebuah pemahaman yang akan merugikan kaum muslimin diseluruh dunia dan menjadikan musuh-musuh Islam leluasa dalam melakukan makarnya tanpa mengkhawatirkan adanya perlawanan kaum muslimin melalui seruan kalimat-kalimat jihad yang suci.

Syaikh Saifur Rahman bin Ahmad Ad-Dahlawi berkata : “Salah satu ciri khas jama’ah ini ialah, mereka meyakini, bahwa siapa yang keluar bersama mereka dalam kerja dakwah berjama’ah, berarti telah melakukan jihad yang besar bahkan akbar. Mereka beranggapan, keluar bersama mereka dalam kerja dakwah berjama’ah ini lebih afdhal daripada memerangi musuh-musuh Allah dan RasulNya, lebih afdhal daripada memelihara kemurnian Islam dan keutuhan kaum muslimin. Bukti yang menguatkannya ialah pernyataan seorang ‘ulama dan para penuntut ilmu pada masa peperangan jihad Afghanistan melawan komunis, bahwa Jama’ah Tabligh mendatangi tempat-tempat mereka untuk mengajak mereka khuruj bersama jama’ah mereka !

Barang siapa melakukannya (yakni khuruj -red), berarti ia telah melaksanakan sunnah para nabi dan rasul, telah melaksanakan sunnah sayyidul anbiyaa’ wal mursalin, Muhammad saw. Bererti ia telah keluar seperti halnya sahabat radhiyallahu ‘anhum ajma’in dalam peperangan medan jihad.” (Silakan lihat buku I’tibariyah Haula Al-Jama’ah Tablighiyah, hal 51).

Anehnya, Jama’ah tabligh meyakini bahwa inilah “kerja dakwah” para Sahabat semasa hidupnya. Kami katakan : Bagaimana mungkin para Sahabat akan mampu menaklukkan kerajaan Persia, Romawi dataran Afrika sampai Eropa timur hanya dengan “jihad” berupa pindah-pindah masjid dan ber-jaulah ria tanpa menebar da’wah tauhid, mengangkat tombak, tanpa bernaung di bawah kilatan pedang, tanpa melesakkan anak-anak panah tepat di jantung-jantung kuffar. Bagaimana mungkin Jama’ah Tabligh bisa lebih mulia dalam khuruj-nya dibandingkan tentara-tentara Allah yang mempertaruhkan jiwa dan raganya bertempur dan berkemul dengan debu-debu jihad fi sabilillah.

Wahai saudara-saudara yang menisbatkan diri pada Jama’ah Tabligh !, carikan kami dalil sepotong saja yang jelas menceritakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya dahulu pindah dari satu masjid kemasjid yang lain seperti kalian !!, padahal dahulu sudah ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba’ dan Masjidil Aqso. Mana bukti kalian mengikuti sunnah Rasulullah dalam berda’wah ??.

Ekslusivisme & Fanatisme Ekstrim, andil JT dalam menimbulkan perpecahan ummat

Salah satu senandung Jama’ah Tabligh dan hizbyyin yang paling jahat adalah menuduh da’wah salafiyyah sebagai penyebab perpecahan dalam tubuh ummat Islam.

Bantahan :

Dakwah Salafiyyah adalah dakwah yang menyerukan “Persatuan Islam” yang hakiki, yaitu di atas aqidah dan keyakinan yang benar menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana para sahabat telah membangun asas-asas persatuan tersebut. Allah telah berfirman:

“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu (Rasul dan para Sahabat -red) telah beriman kepadanya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu) [QS. Al-Baqarah : 137].

Rasulullah bersabda : “Barang siapa yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah-ku dan sunnah-sunnah Khulafa’ Ar-Rasyid yang terbimbing dan lurus sesudahku. Gigitlah ia dengn gigi geraham kalian. Dan awaslah kalian terhadap setiap perkara baru yang diada-adakan (bid’ah-red), karena setiap perkara yang diada-adakan adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. [Hasan Shohih, H.R. An-Nasai dan At-Tirmidzi].

Jika seseorang telah menyimpang dari aqidah yang benar, tidak berpegang teguh kepada sunnah dan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka sungguh ia berada dalam permusuhan dengan Rasulullah dan para sahabatnya dan orang orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya (mengikuti mereka dengan baik).

Justru Jama’ah Tabligh dengan banyak penyimpanganya dalam masalah aqidah dan manhaj, telah memposisikan dirinya sebagai penyebab perpecahan ummat.

Salah satu ajaran Shufi yang sangat populer ialah ketundukan mutlak kepada pemimpin atau guru, benar atau pun salah perintah gurunya itu. Ali Wafa berkata, “Murid yang sejati dalam berperilaku di hadapan Syaikhnya, laksana mayat yang terbaring di hadapan petugas yang memandikannya.”

Kelihatannya, prinsip taklid buta ini juga dipegang oleh Jama’ah Tabligh. Dalam buku Hikmah Usaha Hidayat, karangan Muhammad Yunus Suraji Panidi, hal. 102 disebutkan, “Jama’ah manapun yang datang dari luar negeri sekalipun, apabila mengusulkan atau mengajukan sesuatu yang baru dalam hal kerja Tabligh ini, hendaklah segera menghubungi Nizhamuddin (Markas besar mereka di India), sebelum menerima dan mengamalkan apapun dari usulan itu, walaupun kelihatan baik.”

Dan Jama’ah Tabligh sangat fanatik pada usaha “khuruj”-nya, dan mereka menangisi orang-orang yang meninggalkan “khuruj” bersama mereka, seolah-olah mereka tidak melihat adanya usaha da’wah diluar Jama’ah mereka, padahal “khuruj” ini hanya hasil pemikiran pendiri Jama’ah ini. Hal ini jelas menunjukkan kefanatikan mereka yang ekstrim. Bentuk fanatisme seperti ini, bukankah akar dari setiap perpecahan dan pertikaian di mana setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Ini adalah sikap orang-orang musyrik sebagaimana yang dikabarkan Allah dalam firman-Nya : “

“Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. [QS. 30 : 31-32]

Kefanatikan Jama’ah Tabligh juga terlihat dari cara mereka yang melampaui batas dalam mengkultuskan kitab Fadhail Amal. Mereka lebih suka “ber-bayan ria” dalam setiap kali khuruj ketimbang mempelajari Al-Qur’an dan kitab-kitab hadits yang shahih untuk diamalkan dan dida’wahkan. Padahal dalam kitab tersebut banyak hadits-hadits dhoif, dan palsu, serta cerita-cerita hayalan kaum sufi yang sama sekali bertentangan dengan nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah. Salah satu diantara “1001” khurafat yang terdapat dalam Fadhail Amal pada bab fadhilah haji adalah kisah tentang Ahmad Rifa’i yang mengunjungi makam Rasulullah pada tahun 555 H; dimana dia berdiri di depan makam Rasulullah dan membacakan dua bait syi’ir, lalu Rasulullah mengeluarkan tangannya dari dalam kubur yang selanjutnya dicium oleh Ahmad Rifa’i. Lihatlah, bagaimana mereka membawakan cerita, yang para sahabat dan Imam-imam pun belum pernah mengalami hal sehebat Ahmad Rifa’i ini.

Masih dalam kerangka fanatisme dan ekslusivisme yang memecah belah ummat ; Jama’ah Tabligh mengikat para anggotanya dengan sumpah setia (bai’at) yang menyimpang dari Sunnah. Pada tahun 1315 H, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi -pendiri Jama’ah Tabligh- memberikan bai’at shufiyah kepada Rasyid Ahmad Al-Kankuwi yang sangat dicintainya. Setelah meninggalnya Rasyid Al-Kankuwi, kemudian beliau memperbaharui bai’at-nya kepada Kholil Ahmad As-Saharunfuri yang memberikan izin kepadanya mem-bai’at orang lain ala manhaj shufi. [lih. Jama’ah Tabligh Fi Syibhil Qarah Hindiyah, karya Sayid Thalibur Rahman hal. 21 dan Haqiqat Da’wah Ila Allah karya Sa’ad Al-Husein hal. 62]

Sisi kemiripan Jama’ah Tabligh dengan Yahudi

Semua ini berawal dari tuduhan dusta Jama’ah Tabligh terhadap da’wah Salafiyyah sebagaimana yang telah jelas bagi pembaca. Maka dihalaman terakhir ini, kami ingin mengungkap sesuatu yang tersembunyi bagi para pembaca; tentang “Tiga Belas Asas Da’wah Jama’ah Tabligh”. Ada satu poin dari 13 asas tersebut yang justru menunjukkan “kemiripan” Jama’ah Tabligh dengan Yahudi. Entah mereka sadar akan hal ini atau tidak.

Nadhar M. Ishaq Shahab dalam bukunya “Khuruj fii Sabilillah” [hal. 27, penerbit Pustaka Billah, Bandung], membawakan 13 asas Da’wah (menurut Jama’ah Tabligh). Pada poin yang ke-5 dia berkata :

“Amar ma’ruf, bukan nahi munkar”

Prinsip inilah yang menyebabkan hancurnya Bani Israil. Entahlah, Jama’ah Tabligh dan Yahudi dalam hal yang satu ini, tampaknya ada kemiripan. Allah telah berfirman tatkala menggambarkan prinsip dan sikap Yahudi :

“Telah dilaknati orang -orang kafir dari bani Israil dengan lisan Daud dan ‘Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu” [QS. Al-Maidah: 78-79]

Sungguh menakjubkan, begitu cepat Yahudi mengetahui rahasia dari sebuah “chaos” (malapetaka yang dahsyat). Prinsip yang telah menyebabkan kehancuran peradaban inilah yang coba mereka tembakkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Agar umat Islam tidak lagi menegur saudaranya yang menyimpang dari aqidah dan sunnah yang lurus, agar kaum muslimin tidak lagi mencegah saudaranya yang berbuat syirik, bid’ah dan maksiat. Jika hal ini telah merata di bumi-bumi Islam maka tunggulah kehancuran.

Prinsip ini juga membuktikan bahwa Jama’ah Tabligh bukanlah Jama’ah yang membawa kebaikan justru membawa kerusakan dengan tidak memperdulikan kemungkaran yang bertengger di depan hidungnya. Dan membuktikan pula bahwa Jama’ah ini bukanlah Jama’ah yang membawa ilmu, yang dipuji oleh Rasulullah dalam sabdanya : “Yang akan terus menerus membawa ilmu agama ini pada setiap generasi adalah orang-orang yang adil dan terpercaya ilmu agamanya dan perangainya. Mereka yang membawa ilmu agama dengan kriteria demikian itu melakukan gerakan-gerakan :

(1) Meluruskan kembali penyimpangan kalangan ekstrimis dalam memahami agama.
(2) Membantah kedustaan para pendusta yang ingin mengekspliotasi agama demi kepentingan pribadi atau golongannya.
(3) Meluruskan kembali kesalahan penafsiran agama yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh ” (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta’dil 1/1/17 dan Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra 10/209).

Dan Jama’ah Tabligh telah membuktikan prinsip tersebut dengan masih menjamurnya simbol-simbol kesyirikan dan bid’ah di India, Pakistan -negeri kayangan yang dielu-elukan Jama’ah Tabligh-. Padahal jumlah mereka yang keliling dunia hampir jutaan. Bukankah syirik dan bid’ah adalah dua dosa besar yang bertengger di papan atas yang mengalahkan dosa-dosa kelas kaliber lainnya ?. Inilah akhir dari bantahan kami.

“Jika engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu” (H.R. Bukhori, Arbain Nawawi No. 20)

[1] Kami membedakan antara pengekor hizby (kelompok / jama’ah) dengan tokoh-tokohnya, dan prinsip dasar jama’ah itu sendiri. Kritikan-kritikan pedas para ulama’ Ahlussunnah hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh hizby dan prinsip-prinsip mendasar hizby yang menyimpang, dikarenakan bahaya pemikiran dan da’wah mereka bagi umat Islam. Sedangkan pengekor hizby adalah sekumpulan pemuda-pemuda Islam yang terbakar semangatnya dikarenakan pengaruh pemikiran tokoh-tokoh hizby dan tanpa sadar telah mempraktekkan prinsip-prinsip hizby yang menyimpang. Mereka ini tidak tahu menahu tentang hakikat hizby yang sesungguhnya. Kepada mereka tidak boleh bersikap keras; da’wah dan nasehat kepada mereka haruslah sesuai dengan asal prinsip dak’wah Ahlussunnah yaitu : “Lemah Lembut” . Kaidah ini berlaku bagi setiap jama’ah bid’ah lainnya.

[2] Ibn Taimiyyah, Minhajus Sunnah Juz 1, hal 7, dan hal disebutkan pula oleh : Al-Baghdadi dalam, Al-Farq Bainal Firaq, hal 15-225, Imam Bukhori, Al-Jami’ As-Shohih Juz 8 hal 57, dll.

[3] Apa dan bagaimana Tauhid Hakimiyah menurut Quthbiyyin (pengekor Quthub) ?? Bagaimana pemahaman yang lurus menurut Al-Qur’an dan hadits serta penjelasan salaf ??. Insya Allah Al-Hujjah akan menerbitkan risalah khusus tentang takfir; kaidah Ahlussunnah dan hukum-hukum yang berkaitan tentangnya

Risalah Dakwah Al-Hujjah, Edisi Khusus/Rabi’ul Akhir/1424H Islamic Center Al-Hunafa’ Masjid ‘Aisyah Lt II, Jl Soromandi No. 1A Lawata – Mataram Tlp 0370-642404/642405

Iklan

8 respons untuk ‘SIAPA SEBENARNYA YANG AGEN YAHUDI ?

Add yours

 1. Dakwah salafiyah dakwah mulia, dan tidak akan terkotori dengan yahudi atau ahli bid’ah sekalipun sampai akhir zaman.

  Sungguh benarlah bahwa nabi dan rasul itu kecuali diuji mereka dengan bermacam-macam ujian, begitu pula para pengikutnya.

  Dan sungguh tuduhan-tuduhan dusta atas dakwah ahlussunnah ini (seperti dari jema’ah tabligh ini) adalah kami anggap suatu hal yang biasa saja, karena mereka cuma berani menulis seperti itu saja dan tidak akan lebih !!!!

  Beranikah mereka berdiskusi ilmiah dengan para ustadz salafi?? tidak mungkin!! sekali lagi tidak!! (atau mereka berani? maka alhamdulilah kami nantikan) Meskipun dengan para thalibul ilmi pun mereka pasti gentar, karena bualan-bualan mereka akan terbongkar. Salafi adalah dakwah ilmu ! bukan mimpi-mimpi yang seolah-olah wahyu bagi pengikutnya!!

  Ustadz Hakim hari sabtu ini di kajian sabtu mengatakan bahwa majlis beliau sabtu (di krukut mulai jam 08.30 – 11.00 siang / Rutin Setiap Sabtu) adalah majlis umum dan semua orang boleh bicara berkomentar, mengkritik ataupun apa itu asalkan dengan ilmiah. (setelah penyampaian meteri). Kenapa kalian jema’ah tabligh atau apapun nama kalian tidak datang dan berdiskusi???

  Dan seperti jama’ah tabligh atau hizbiyyun lainnya mereka seolah-olah bergembira dengan berita ini, karena seolah-olah mendapatkan air di padang pasir yaitu suatu dalil yang sebenarnya oase saja. karena ini bukan dalil atau bukti apapun itu , tidak terbukti sama sekali !

  Kasihan sekali kalian wahai hizbiyyun dan ahli bid’ah, semoga diberikan petunjuk oleh Allah dengan sunnah.

 2. assalamua’laikum, ana tidak menyangka firqoh tabligh sampe sejahat itu kpd salafi (ana sgt bersyukur telah Alloh angkat dari fitnah tabligh tsb)sungguh keji apa yg telah mereka lakukan, mereka iri/dengki thd dawah salaf yg semakin hari makin berkembang, sedangkan dawah mereka yg tanpa ilmu, hanya modal semangat sering dibantah oleh ikhwan2 salafi & sdh sgt usang, bertobatlah wahai sodara2ku (jamaah tabligh, kembalilah kepada manhaj yg haq, manhajnya Rasululloh serta sahabat yg antum sekalin juga sering agungkan dlm dlm bayan2 antum.

 3. Jangan pedulikan fitnah-fitnah mereka,
  kita teruskan langkah kita untuk tetap menghidupkan manhajnya Rasulullah serta sahabat, juga untuk tetap menjauhi bid’ah.
  Pasti ada dalang yang mencoba menghancurkan Islam di balik itu semua…
  Allahu akbar…!!!

 4. Semoga Allah SWT menyatukan Ummat Nabi SAW.
  Bersangka baiklah terhadap saudara-saudara kami yang mukmin, baik lelaki mahupun perempuan, baik yang dilabel sebagai Golongan Salafy, Wahaby, Jamaah Tabligh, AhlusSunnah, mahupun yang dilabelkan sebagai golongan Ahlul Kalam. Kita saling menuduh segolongan saudara mukmin kita dengan sesuatu tuduhan hanya kerana mereka berada di dalam golongan yang sama labelnya dengan beberapa orang jahil dan fasik yang mengaku mewakili golongan tersebut (atau kita anggap mereka mewakili golongan tersebut). Mukmin yang bertaqwa dari kalangan label Salafy, Wahaby, mahupun Jamaah Tabligh, akan sentiasa menjauhikan dirinya dari membuat serkap jarang, generalisation, tuduhan, dan “membid’ahkan” atau “menyesatkan” atau mengatakan “mereka bukan dari kalangan kami” sewenang-wenangnya.

  Seorang mukmin yang sedang khuruj fi sabilillah bersama penda’wah yang membuat usaha da’wah dan tabligh di India telah dihadiahkan oleh seorang Imam mesjid dengan sebuah kotak yang penoh berisi buku-buku mengenai Islam dalam bahasa Inggeris untuk diedar-edarkan. Apabila beliau meneliti buku-buku tersebut, ianya penoh berisi dengan cerita-cerita buruk berkenaan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab (rah) dan golongan “Najdi”. Mukmin tersebut punya taqwa, tidak mahu termakan dengan berita fasiq, lantas membuang buku-buku tersebut. Imam mesjid yang menghadiahkannya buku tersebut tidak faham bahasa Inggeris, dan tidak tahu bahawa buku-buku tersebut ditulis oleh golongan kafir/munafik untuk melaga-lagakan puak Islam.

  Hasil dari pembelajaran saya yang terdidik mengenai aqidah mengikut manhaj sepertimana yang diterangkan oleh Sheikhul Islam Ibnu Taymiyyah dan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, saya yaqin itu adalah aqeedah yang tulin dan suci murni sepertimana yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma saya kurang senang dengan kerakusan beberapa kalangan dari saudara saya yang begitu cepat melabel golongan lain (terutama Melayu Nusantara) sebagai pembid’ah, lantas terus menutup telinga dari mendengar keterangan dari “Pembid’ah tersebut”.

  Kalau mahu belajar aqeedah secara akademik dan sistematik, bacalah kitab-kitab warisan Sheikh Ibnu Taymiyyah dan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun berhati-hatilah dengan mereka2 yang mengaku sebagai salafy tetapi akhlak mereka rakus dengan kata-kata “mereka bukan dari kalangan kami” atau “mereka adalah ahli bid’ah”.

  Maaf saya ingatkan, penulis “Siapa Sebenarnya Agen Mossad” terlalu bersemangat dan berada dalam fighting mode sampai terkadangkala terlibat dalam penyebaran fitnah, serkap jarang, memburukkan satu golongan hanya kerana ada orang yang claim dia dari golongan tersebut, dan memecahbelah. Bertaubatlah!

 5. assalamu’alaikum..

  tetap semangat dan istiqomah dalam qur’an dan shunnah. Memang sangat berat menjalankannya di tengah kaum yang telah menikmati bid’ah. Memang sangat susah menjalani kehidupan sebagai kaum yang terasing..
  “Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing .”(hadits shahih riwayat Muslim)
  Mari tetap terus berjuang menegakkan pundi – pundi qur’an dan shunnah serta menghapuskan bid’ah yang kini kian merajalela
  Semoga antum wa antumna istiqomah dalam menjalaninya dan semoga ana yang sedang di uji oleh pihak Ikhwanul Muslimin dan Tabligh Akbar mendapati kesabaran dan keteguhan dalam memegang akhidah salafusshalih

  Wassalamu’alaikum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: